Equalizer i Iphone

  • Välj en equalizerinställning (EQ): Öppna Inställningar > Musik > EQ.
  • Ställ in en volymgräns: Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns.Volymgränsen påverkar öronsnäckor, hörlurar och vissa andra tillbehör som är anslutna till hörlursuttaget eller Lightning-kontakten eller använder en Bluetooth-anslutning.Om du vill förhindra att volymgränsen ändras öppnar du Inställningar > Skärmtider > Begränsa innehåll/integritet. Slå på Begränsa innehåll/integritet, tryck på Volymgräns och tryck sedan på Tillåt inte.
  • Normalisera volymnivån för ljudet: Öppna Inställningar > Musik och slå på Ljudkontroll.