Nollställa ”Dags för service” meddelandet

På många Volvo modeller. Ex, V50

Nollställning av serviceindikeringsmeddelande
Serviceindikeringsmeddelandet finns för att meddela föraren att det är dags att utföra service på fordonet. Textmeddelandet visas i 120 sekunder vid varje tändning på.

För att nollställa serviceindikeringsmeddelandet utför proceduren enligt nedan:
Tändningsläge I.
Tryck in och håll kvar nollställningsknappen för trippmätaren.
Tändningsläge II.
Obs! Vrid upp nyckeln till läge II inom 2 sekunder.
Håll nollställningsknappen för trippmätaren intryckt tills dess ursprungliga värde har återställts.
Informationslampan tänds när nollställningsknappen skall släppas.
Släpp nollställningsknappen för trippmätaren inom 4 sekunder. Instrumentet signalerar med en ljudsignal att nollställningen har lyckats.
Om trippmätaren redan är nollställd skall nollställningsknappen hållas intryckt minst 10 sekunder och max 14 sekunder.
Obs! Om inte nollställningsknappen för trippmätaren släpps inom 4 sekunder så nollställs inte serviceindikeringsmeddelandet.

Equalizer i Iphone

  • Välj en equalizerinställning (EQ): Öppna Inställningar > Musik > EQ.
  • Ställ in en volymgräns: Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns.Volymgränsen påverkar öronsnäckor, hörlurar och vissa andra tillbehör som är anslutna till hörlursuttaget eller Lightning-kontakten eller använder en Bluetooth-anslutning.Om du vill förhindra att volymgränsen ändras öppnar du Inställningar > Skärmtider > Begränsa innehåll/integritet. Slå på Begränsa innehåll/integritet, tryck på Volymgräns och tryck sedan på Tillåt inte.
  • Normalisera volymnivån för ljudet: Öppna Inställningar > Musik och slå på Ljudkontroll.