Stäng alla öppna flikar i Safari på Iphone och Ipad

Peka och håll ned på visa alla flikar-knappen (två rutor som ligger över varandra) i nedre högra hörnet.
Då kommer du att se ett alternativ till “Stäng X flikar”, där X är antalet flikar öppna. Tryck på den för att stänga alla flikar direkt.